Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen adatvédelmi nyilatkozat Burgmann Nóra egyéni vállalkozó (Székhely: 2100 Gödöllő Rózsa utca 26., Nyilvántartási szám: 51488707, Adószám: 77545774-1-33), mint Adatkezelő által a https://bnorka.hu/ internetes oldalon (továbbiakban Weboldalon) a személyes adatokkal kapcsolatba hozható adatvédelmet és adatkezelést szabályozza.

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról:

https://bnorka.hu/Bnorkahu_Adatvedelmi_nyilatkozat.pdf

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Irányadó jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv.

Az adatkezelő

Név: Burgmann Nóra egyéni vállalkozó

Székhely: 2100 Gödöllő Rózsa utca 26.

E-mail cím: burgmann.nora@bnorka.hu

Telefonszám: +36-20-4102627

Nyilvántartásba bejegyző hatóság: Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala Okmányirodai Osztály Gödöllő

Nyilvántartási szám: 51488707

Adószám: 77545774-1-33

A kezelt személyes adatok köre

A Weboldal használata során a felhasználó által megadott személyes adatok:

Kapcsolatteremtő, ajánlatkérő űrlap

 • Név (lehet csak keresztnév, fantázianév is)
 • E-mail cím
 • Saját weboldal linkje (nem kötelező)

A megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá. A jelen tájékoztatóban megjelölt harmadik félnek csak az adatfeldolgozási feladatuk ellátásához szükséges adatot továbbítom.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít (például IP-cím). Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

Az adatkezelés célja és jogalapja

 • Kapcsolatteremtés, ajánlatkérés esetén az adatkezelés célja az érintett által igényelt információkról elektronikus üzenetek kiküldése. Az adatfeldolgozás jogalapja: az érintett hozzájárulása.
 • Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

Adatbiztonság

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok megfelelő védelméről és a jogosulatlan hozzáférés megakadályozásáról:

 • biztosítja a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegét, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 • fizikai vagy műszaki incidens esetén kellő időben visszaállítja a személyes adatokhoz való hozzáférést, és az adatok rendelkezésre állását

A személyes adatokat az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban megjelölt vállalkozás által biztosított, bérelt szerverein, illetve bizonyos esetekben papíralapon irattárban, zárt szobában tárolja.

Az adatkezelés időtartama

A felhasználó által önként megadott személyes adatok (kapcsolatteremtés, ajánlatkérés) a felhasználó kezdeményezésére történő törlésig maradnak a rendszerben.

Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

A Weboldalak szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 • KBOSS.hu Kft. (Székhely: 2000 Szentendre, Táltos utca 22/b. szamlazz.hu – számlázás
 • Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – statisztikai szolgáltatások, dokumentumok megosztása

Cookie-k (sütik) kezelése

A weboldal a szolgáltatás minőségének javítására, a felhasználói élmény folyamatos javítására és statisztikai célokból kezel sütiket.

Az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

A cookie-k lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k segítenek a weboldal optimalizálásában, a weboldal szolgáltatásainak a felhasználók szokásaihoz igazításában.

Amennyiben a weboldalon külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem az Adatkezelő felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.

Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. 

A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a weboldal működése nem teljes értékű.

Sütik (Cookie-k) törlése az alábbi böngészők esetében a mellettük jelölt linken található információ szerint:

A folyamatos fejlesztés eredményeként az alábbi linkek módosulhatnak!

Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

Safari (iOS rendszerek): https://support.apple.com/hu-hu/HT201265


Sütiket kezel még továbbá:

Google: https://policies.google.com/technologies/cookies

A Google Analytics alkalmazása

Ez a weboldal a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A weboldalunk üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldalunk nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Közösségi oldalak

Az Adatkezelő Weboldalaihoz az alábbi közösségi oldalak kapcsolódhatnak: Facebook, Instagram, Pinterest, Youtube stb. Ezeken az oldalakon kezelt adatok: az oldalakat követő, Like-oló személyek közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános  profilképe.

Az adatgyűjtés célja a közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve népszerűsítése.

Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi  oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 1 hónapon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését vagy kiegészítését kérni.

A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni, továbbá jogosult az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megvalósítható módon adatai elfeledtetését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Az adatkezelés érintettje jogosult adatai elhordozását kérni, mely keretében Adatkezelő számítógépen olvasható formátumban továbbítja az általa kezelt személyes adatokat az érintett vagy az általa megjelölt adatkezelő számára.

Vitatott esetben az adatkezelés érintettje kérheti, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, illetve tiltakozhat személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:

Levelezési cím: 2100 Gödöllő Rózsa utca 26.

E-mail:  burgmann.nora@bnorka.hu

Panasztétel esetén az érintett kérheti az alábbi hatóság segítségét:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. 

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt. 

Záró rendelkezések

Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a Weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.